Controle

Wij controleren uw jaarrekening. Hierdoor verkrijgt u zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van uw jaarrekening. Zien wij tekortkomingen of juist mogelijkheden om uw organisatie te verbeteren? We laten het u weten!

Verplichte of vrijwillige controle van uw jaarrekening

Heeft uw onderneming meer dan 50 werknemers in dienst, meer dan € 12 miljoen omzet en/of een balanstotaal van € 6 miljoen of hoger? Indien wordt voldaan aan twee van deze eisen is uw onderneming wettelijk verplicht haar jaarrekening te laten controleren door een accountant. Of wilt u de jaarrekening van uw onderneming vrijwillig laten controleren om zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de jaarrekening te verkrijgen? Wij beschikken over de vereiste ervaring, deskundigheid en, in geval van een wettelijke controle, de vergunning van de AFM om deze controle efficiënt en effectief voor u uit te voeren. In onze natuurlijke adviesfunctie hebben wij oog voor kansen en bedreigingen voor uw onderneming. Daarin nemen we een actieve rol aan in de relatie die we met u aan gaan.

Het controleproces

Het controleproces loopt zowel tijdens het boekjaar als na de jaarafsluiting. Onze controleaanpak wordt op uw onderneming op maat gemaakt. Waarbij we uiteraard rekening houden met uw behoeften. Hiertoe verrichten wij de volgende werkzaamheden:

  • Wij controleren uw jaarrekening op basis van de in Nederland geldende controlestandaarden, deze waarborgen de kwaliteit van de controle;
  • Samen met u brengen wij de relevante administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen in kaart;
  • Samen met u brengen we de voor uw onderneming relevante risico’s met betrekking tot de volgende gebieden in kaart; betrouwbaarheid van de financiële informatie, de efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen en naleving wet- en regelgeving. Waarbij we gebruik maken van onze ervaring bij diverse typen ondernemingen;
  • Middels een op maat gemaakte controleaanpak bieden wij u zo snel mogelijk inzicht in de kwaliteit van uw interne beheersing;
  • Zodra wij tekortkomingen en verbeterpunten binnen uw organisatie signaleren rapporteren wij deze aan u in een management letter, waarbij wij oplossingsgericht werken;
  • Wij stemmen met u af wanneer wij welke documenten, bijlagen, toelichtingen en specificaties met betrekking tot de administratie nodig hebben;
  • Indien gewenst assisteren wij u bij het opstellen van de jaarrekening en de bij de Kamer van Koophandel te publiceren publicatiejaarrekening;
  • Wij stellen vast of de jaarrekening geen materiële afwijkingen bevat, en of deze voldoet aan de relevante wet- en regelgeving;
  • Wij bespreken de management letter en jaarrekening met u;
  • Wij verstrekken een controleverklaring bij de jaarrekening. In de controleverklaring communiceren wij de aard van de opdracht en ons oordeel met betrekking tot de jaarrekening naar de gebruikers van de jaarrekening.

Oplevering

In samenwerking met u komen wij tot een controleaanpak. Wij verstrekken u een controleverklaring waarin wij tot een oordeel inzake de betrouwbaarheid van uw jaarrekening komen, en of deze voldoet aan de wet- en regelgeving. Tekortkomingen en verbeterpunten in uw organisatie rapporteren wij in een management letter.

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via 023 55 55 000.