Meten is weten…

Inzicht geeft overzicht. Overzicht maakt sturing mogelijk. En sturing vormt de basis voor succes. Even simpele als krachtige vuistregels voor gezond ondernemerschap. Met BedrijfsMonitoring van Cox + Partners weet u tijdig hoe uw organisatie ervoor staat, zodat u direct actie kunt ondernemen.

Een aantal keer per jaar steken wij de thermometer in uw financiën, om te controleren of alles in lijn ligt met de ondernemingsdoelstellingen. De analyse en beoordeling vindt plaats op basis van vooraf bepaalde kritische succesfactoren, die u zelf of samen met ons kunt vastleggen.

Integrale aanpak en advies

Deze periodieke momentopnamen van uw financiële conditie stellen ons in staat om met u mee te denken over de actuele ontwikkelingen rond uw bedrijf. Want de cijfers op basis van BedrijfsMonitoring kunnen enthousiasmeren, maar ook alarmeren.

In dat geval zullen wij de confrontatie niet schuwen, maar zullen duidelijk zijn over wat er moet gebeuren om uw doelstellingen te behalen en hoe u dat het beste kunt doen. Tenslotte bieden wij u ook alle tools aan om het te gaan doen, door onze integrale aanpak. Heeft u nieuwe klanten nodig, om zo meer omzet te genereren? Wij hebben een salesteam paraat om u daarmee op weg te helpen. Kunnen klanten uw onderneming niet goed vinden, omdat uw website te wensen over laat? Onze webdevelopers staan tot uw beschikking om dit direct op te lossen. Heeft u nieuw personeel nodig? Wij begeleiden en ontzorgen u in uw gehele HRM. Alles vanuit het advies dat volgt uit de BedrijfsMonitoring. Met ons heeft u de beschikking over alle middelen om uw onderneming succesvol te maken!

De jaarrekening is geen verrassing

Als wij periodiek de resultaten van uw BedrijfsMonitoring besproken hebben, is de jaarrekening natuurlijk geen verrassing meer. Sterker nog, dat is een bijproduct geworden, een document waarmee u slechts verantwoording aflegt bij de fiscus. De kosten voor het samenstellen van de jaarrekening worden daarmee ook tot een minimum gereduceerd.

Werkwijze

Zodra u kiest gebruik te maken van onze BedrijfsMonitoring doorlopen we samen met u de volgende stappen:

 • Wij koppelen uw financiële administratie met Comandi, dat gebruikt wordt als online (realtime) rapportagetool.
 • In de rapportage wordt ook niet-financiële informatie verwerkt. Gevoed vanuit uw systemen, of eenvoudig in te lezen of in te voeren.
 • Het in kaart brengen waar uw onderneming nu staat.
 • Het formuleren van doelstellingen voor uw onderneming.
 • Het formuleren van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) om de realisatie van doelstellingen meetbaar te maken.
 • Het formuleren van concrete speerpunten voor de komende periode.
 • Het invoeren van de (liquiditeits-) begroting en planning.
 • Het periodiek bespreken van de werkelijke cijfers afgezet tegen de doelstellingen.
 • Op basis van de actuele cijfers het periodiek bespreken van de doelstellingen en acties voor de komende periode.

Voordelen

BedrijfsMonitoring biedt u de volgende voordelen:

 • Naast historische (financiële) informatie inzicht in de actuele stand van zaken.
 • Hierdoor ondersteuning bij het maken van belangrijke keuzes in de bedrijfsvoering.
 • Indien ingrijpen noodzakelijk blijkt kunnen wij u dankzij onze integrale aanpak assisteren. Zo beschikken wij over webdevelopers en HR consultants.
 • Als wij periodiek de resultaten van uw BedrijfsMonitoring besproken hebben, is de jaarrekening natuurlijk geen verrassing meer. Sterker nog, dat is een bijproduct geworden, een document waarmee u slechts verantwoording aflegt bij de fiscus. De kosten voor het samenstellen van de jaarrekening worden daarmee ook tot een minimum gereduceerd.

Maatwerk en meedenken

Cox + Partners staat voor maatwerk en meedenken. BedrijfsMonitoring past dus helemaal in het straatje van onze oplossingsgerichte adviseurs en accountants. Blijf niet langer achter de feiten aanlopen! Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek via 023 55 55 000.