Betaalt u ook 100% of meer belasting over uw spaarrente? Dit is te voorkomen!

U betaalt in Nederland 1,2% belasting over uw spaargeld. Gezien de huidige lage spaarrente van ongeveer 1%, ontstaat een belastingheffing van meer dan 100%. U gaat er dus jaarlijks op achteruit!
Een alternatief is het inbrengen van uw vermogen in een eigen BV. Uw spaargeld staat dan niet meer op uw privébankrekening, maar wordt ondergebracht naar een bankrekening van een (eventueel nog op te richten) BV. Hierna treft u een cijfermatig voorbeeld aan om het voordeel te illustreren. Er wordt uitgegaan van een vermogen van € 250.000.

Privévermogen Vermogen in BV
Vermogen € 250.000 € 250.000
Spaarrente 1% € 2.500 € 2.500
Af: jaarlijkse kosten BV € 0 € 1.000
Belastingheffing € 3.000 € 300
Netto rendement -/- 500 € 1.200* Verschil: € 1.700

 

*Wanneer het rendement uit de BV wordt gehaald dient wel 25% belasting te worden betaald, derhalve € 300.
Het jaarlijks voordeel bedraagt derhalve € 1.700. Dit voordeel loopt op naarmate het vermogen dat u inbrengt in de BV toeneemt.

 

Meer voordelen

De lagere belasting is echter niet het enige voordeel van het inbrengen van uw vermogen in een BV. Het kan zijn dat u hierdoor recht krijgt op zorg- en/of huurtoeslag.

Cox + Partners kan voor u het gehele traject begeleiden, van het oprichten van de BV tot het bepalen van het juiste vermogen in de BV om het fiscale voordeel te optimaliseren.
In overleg met u en afhankelijk van uw wensen bespreken we de kosten voor de uitvoering van het traject.

U kunt contact opnemen via 023 5555 000.
Tot snel!